Testosteroni

Testosteroni pitää yllä miehen fyysistä ja henkistä suorituskykyä

Kivekset tuottavat pääosan miehen testosteronista. Biologisesti aktiivinen, vapaa testosteronipitoisuus vähenee 40. ikävuoden jälkeen 1.0-1.2 % vuodessa (1). Toisin sanoen, 50-vuotiaan miehen elimistössä olevan vapaan testosteronin määrä on alentunut keskimäärin 10-12 %, 60-vuotiaan 20-24 %, 70-vuotiaan 30-36 % ja 80-vuotiaan 40-48 % siitä, mitä se oli 20-vuotiaana.

Suomalaisilla miehillä testosteronin puutetta

Joka viidennellä 40-49-vuotiaalla ja joka neljännellä viisikymppisellä suomalaisella miehellä on kehossaan liian vähän mieshormoni testosteronia, sanoi oululainen urologi Olavi Lukkarinen Helsingin Sanomissa 18.9.2001.

Hormonipitoisuuden lasku on merkki "andropaussista" eli miehen vaihdevuosista (naisen vaihdevuosia kutsutaan menopaussiksi). Andropaussi aiheuttaa keski-iän kriisin, jolloin pinna palaa herkästi, mies saa kiukunpuuskia ja vaikuttaa ärtyneeltä ja kireältä, lihasmassa vähenee ja niveliin tulee omituisia särkyjä. Myös into katoaa mielestä ja mies tyytyy vanhan toistamiseen. "Tulee alakuloisuutta, eikä vaimon, lasten ja ystävien kanssa enää jaksa kommunikoida", sanoi Lukkarinen.

Mitä testosteronin vähyys aiheuttaa?

Testosteronin pitoisuus voi vaihdella suuresti miehestä toiseen ja puutosoireita voi esiintyä, vaikka pitoisuus veressä olisikin "normaalin rajoissa". Ratkaisevaa on, kuinka paljon miehessä on biologisesti aktiivista, luonnollista, vapaata testosteronia. Piilevän puutteen oireina voi olla
  • seksuaalisen halun puute
  • erektiohäiriö, impotenssi
  • muistin heikkeneminen, henkisen tason lasku
  • lihasten ja voiman ja kestävyyden heikkeneminen
  • rasvaprosentin nousu ja lihominen
  • luiden haurastuminen ja luukato

Testosteroni vähentää rasvakudoksen kertymistä ja lisää lihasmassaa; muutos ei ole pelkästään kosmeettinen. Rasvan polttaminen ja lihaskunnon kohottaminen suojaa myös sydäntä. Synteettinen testosteronilisä voi hyödyttää miestä suuresti, mutta siinä on myös riskinsä.

Testosteronihoito ja sen vaarat

Miesten hormonikorvaushoito testosteronilla on kiistanalaisempaa kuin naisten korvaushoito estrogeenilla. Estrogeeni lisää syöpätautien vaaraa, ja Yhdysvalloissa viranomaiset vaativatkin synteettisiä estrogeeneja syöpävaarallisten aineiden luetteloon.

Eräät urologit suosittelevat testosteronin mitaamista verestä ja tarvittaessa puuteen hoitoa synteettisen testosteronin avulla. Ennen testosteronin määräämistä on tutkittava muun muassa millainen on rasvaprosentti, luun tiheys, henkinen suorituskyky (psykologisten testien avulla) ja sukupuolinen kyky, sanovat asiantuntijat.

Testosteronin antaminen miehille ei ole aivan yksioikoisesti terveellistä, sillä se voi lisätä eturauhassyövän vaaraa, sillä tämä syöpä on testosteronista riippuvainen. Sen yhtenä keskeisenä lievittävänä hoitona eturauhassyövässä onkin miehen testosteronituotannon lakkauttaminen poistamalla potilaan kivekset. Testosteronin anto tabletteina ikääntyville miehille voi nostaa verenpainetta ja lisätä sydän- ja munuaistaudin riskiä, kertoo tohtori Radu Iliescun johdolla tehty tutkimus (University of Mississippi Medical Center, Jackson, USA).

Testosteronin käytöstä ruiskeina tai tabletteina on ikäviä kokemuksia huippu-urheilusta. Mies tulee herkästi aggressiiviseksi ja mieleltään ailahtelevaksi. Tästä saattiin äskettäin uutta tieteellistä näyttöä, kun tutkittiin 50 kuntosalilla käyvää miestä. Osa heistä käytti testosteronia. He eivät kyenneet hillitsemään aggressioitaan yhtä hyvin kuin ne jotka eivät käyttäneet testosteronia. Tutkijat tosin arvelivat, että aggressiivisuuteen taipuvaiset miehet saattavat muita halukkaammin käyttää synteettistä testosteronia kasvattaakseen lihaksiaan (Medicine, Science and the Law 2001;41:309-14).

Alentunutta testosteronia voidaan nostaa luonnonmukaisesti ja täysin turvallisesti sinkin avulla (noin 30 mg/vrk). Tohtori Prasadin huolellisen tutkimuksen mukaan sinkki on siinä suhteessa tehokasta eikä aiheuta mitään sivuvaikutuksia. Selostan tutkimusta tuonnempana (4).

Miksi normaali testosteronitaso on toivottava?

Normaalin testosteronitason säilyttäminen on tärkeää terveyden ja hyvinvoinnin kannalta. Testosteroni on eduksi sydämelle ja verisuonille. Lisäksi se ehkäisee luukatoa, Alzheimerin tautia ja masennusta. Testosteroni ylläpitää myös lihaskuntoa ja libidoa sekä potenssia.

Andropaussin tutkimus on vasta alkuvaiheessaan ja ainakin 10 vuotta jäljessä menopaussitutkimuksesta. Yhdysvalloissa markkinoille on tullut jo uusia testosteronigeelejä ja -laastareita, joiden sanotaan olevan turvallisempia kuin tähän asti käytetyt tabletit ja ruiskeet. Testosteronin määrääminen vaatii kuitenkin hormonimäärityksiä verestä ja huolellista kliinistä oireiden ja löydösten selvittelyä.

Testosteroni säilyttää henkistä suorituskykyä

Testosteronilla on ratkaiseva merkitys ikääntyvän miehen älyllisten toimintojen säilyttämisessä, todetaan uudessa amerikkalaisessa tutkimuksessa, joka julkaistiin Journal of the American Geriatrics Society-lehdessä (3) .

San Franciscon yliopistossa tehtyyn tutkimukseen osallistui 310 miestä, iältään keskimäärin 73 vuotta. Heille tehtiin kolmenlaisia psykologisia testejä, jotka mittasivat kognitiivisia toimintoja, kuten muistia, oppimiskykyä ja kielellistä ilmaisukykyä. Myös heidän verensä testosteronipitoisuus ja ns. vapaa testosteroni mitattiin.

Mitä korkeampi vapaa testosteroni, sitä paremmat testitulokset. Vapaa testosteroni on biologisesti aktiivista, luonnollista testosteronia. Tutkijat eivät suosittele ikääntyville miehille hoidoksi synteettistä testosteronihoitoa, sillä luonnollinen testosteroni edistää parhaiten henkistä suorituskykyä.

Uusi Yhdysvaltain Terveysviraston tutkimus osoittaa niinikään, että testosteronitason säilyttäminen mahdollisimman korkeana - luonnollisin keinoin, ei lääkkein - pitää yllä ikääntyvän miehen muistia ja muuta henkistä suorituskykyä (5).

Veren vapaan ja proteiiniin sidotun testosteronin pitoisuutta mitattiin 10 vuoden ajan 417 mieheltä (50-91 v) ja heille tehtiin erilaisia muistitestejä. Miehet, joilla oli eniten vapaata testosteronia veressään, saivat parhaat testitulokset. Miesten muisti korreloi veren testosteronin pitoisuuteen, päättelevät tutkijat.

Testosteroni saattaa sellaisenaan edistää muistia tai se voi muuntua aivoissa estrogeeniksi (naissukuhormoniksi), tutkijat sanovat. He eivät kuitenkaan suosittele testosteronia lääkkeenä, sillä ruiskeena tai pillereinä nautittu testosteroni lisää aggressiivisuuta ja aivohalvauksen ja eturauhassyövän vaaraa. Tutkijat muistuttavat mieliin naisten hormonikorvaushoidosta äskettäin saadut hälyttävät tutkimustulokset.

Sinkki palauttaa alentuneen testosteronin

Sinkillä on keskeinen merkitys testosteronin aineenvaihdunnassa. Sinkin piilevä vajaus on varsin yleistä länsimaissa. Piilevä sinkin vajaus laskee monen miehen testosteronitasoa (ja kääntäen, sinkkilisän syöminen nostaa sitä). Sinkki on erityisen tärkeä ravitnolisä diabetesta sairastavuille, koska sinkin puute heikentää insuliiniherkkyyttä ja testosterotin tuotantoa kiveksissä.

Sinkin piilevän puutteen toteaminen on tähän asti ollut vaikeaa, sillä yleisessä käytössä oleva seerumin sinkkitutkimus ei kuvasta solujen sinkkitasetta. Vanhastaan tiedetään, että sinkin vajaus aiheuttaa kivesten surkastumista (hypogonadismia) ja että sinkin anto puolestaan lisää kivesten testosteronituotantoa. Sinkki edesauttaa androgeenien muuttumista testosteroniksi elimistössä. Sinkki nostaa miehen alentuneen testosteronin lähes ennalleen.

Maailman johtava sinkkitutkija professori Ananda S. Prasad (Wayne State University, Detroit, Michigan) selvitti Yhdysvaltain lääkintöhallituksen (FDA) ja Terveysviraston kustantamassa tutkimuksessa ravintosinkin merkitystä miehen testosteroniin. Tutkimus julkaistiin arvostetussa Nutrition-lehdessä (1996;12(5):344-8).

Tämän Detroitissa tehdyn tutkimuksen mukaan noin 30% miehistä potee piilevää vajausta, jonka syynä oli liian vähäinen sinkin saanti ravinnossa. Suositus on 230 µmol/d, mutta keskimääräinen saanti vain 138 µmol/d (60%), vaikka muiden ravintoaineiden saanti oli suosituksen mukainen.

Professori Prasad tutki 40 normaalin terveen miehen (20-80 v) sinkkitasetta ja sen suhdetta testosteroniin mittaamalla sinkkiä perifeerisistä verisoluista (lymfosyyteistä ja granulosyyteistä). Neljälle nuorelle vapaaehtoiselle koehenkilöille (26-28 v) aiheutettiin piilevä sinkin puute rajoittamalla sinkin saanti 64-86 µmol:iin/d 20 viikon ajan. Lymfosyyttien sinkkipitoisuus laski keskimäärin 34 % (872:sta 578:aan nmol/l) ja granulosyyttien 31 % (730:sta 500:aan nmol/l). Seerumin testosteroni aleni keskimäärin 73 % (40:sta 10,6:een nmol/l).

Sen jälkeen koehenkilöille annettiin päivittäin noin 30 mg sinkkiä ruuan lisänä 3 kk:n ajan, jolloin seerumin testosteroni nousi lähtötasolle. Myös viiden vanhemman miehen (55-73 v) seerumin testosteronipitoisuus mitattiin: se oli alussa 8,3 nmol/l. Kun he saivat sinkkiä 3 kk:n ajan, nousi testosteroni keskimäärin 71 % (14,2 mol:iin/l). Kuuden kuukauden sinkkihoidon jälkeen pitoisuus oli keskimäärin jo 16 nmol/l eli nousua oli yli 90 %. Sekä nuorten että vanhempien miesten verisolujen (lymfo- ja granulosyyttien) sinkkipitoisuus ja seerumin testosteroni korreloivat keskenään positiivisesti: mitä enemmän sinkkiä, sitä enemmän testosteronia. Plasman sinkki ja testosteroni sitä vastoin eivät korreloineet keskenään. (Tämä tarkoittaa sitä, ettei Suomen laboratorioissa yleisessä käytössä oleva seerumin sinkkimääritys ole luotettava elimistön sinkkitaseen mittari. Tulos voi olla "normaali", vaikka tosiasiassa henkilöllä on sinkin puutosta valko- ja muissa soluissa.)

Taulukko. Lymfosyyttien ja granulosyyttien sinkin ja seerumin testosteronin pitoisuus ennen ja jälkeen sinkkilisää (3 ja 6 kk) 55-72-vuotiailla miehillä (Prasadin tutkimus).

Aika
Sinkkipitoisuus
lymfosyytit
Sinkkipitoisuus
granulosyytit
Seerumin
testosteroni
Alussa 684 ± 197 502 ± 76 8.3 ± 6.3
3 kk kuluttua 765 ±112 677 ± 76 14.2 ± 3.6
6 kk kuluttua 810 ± 46 700 ± 116 16.0 ± 4.4
p 0.05 0.009 0.02

1. Haren MT, Morley JE, Chapman IM, O'Loughlin PD, Wittert GA. Defining 'relative' androgen deficiency in aging men: how should testosterone be measured and what are the relationships between androgen levels and physical, sexual and emotional health? Climacteric 2002 Mar;5(1):15-25

2. Lindstedt G. Report from the congress on andrology in Montreal. Diagnosis and treatment of the "andropause". Läkartidningen 2002;99(3):158-60

3. Journal of the American Geriatrics Society 2002; 50: 707-712

4. Ananda S. Prasad et al. Zinc status and serum testosterone levels in healthy adults. Nutrition 1996;12 (5):334-8. (Abstract)

5. Moffat SD, Zonderman AB, Metter EJ, et al. Longitudinal assessment of serum free testosterone concentration predicts memory performance and cognitive status in elderly men. J Clin Endocrinol Metab. 2002 Nov;87(11):5001-7. (PubMed) Abstarktista pääset lukemaan koko artikkelin.

MEDLINE:ssa on noin 300 tieteellistä muuta julkaisua sinkin ja testosteronin suhteista.

Superman sisältää muiden ainesosien lisäksi 15 mg sinkkiä/tabletti. 2 tablettia/vrk antaa tri Prasadin tutkimuksessa käytetyn annoksen sinkkiä.