Parkinsonin tauti

Noin 10 000 suomalaista sairastaa Parkinsonin tautia. Siinä vaiheessa kun tauti diagnosoidaan, on jo 50–70 % aivojen mustatumakkeen soluista (neuroneista) kuollut, eikä mikään lääkitys kykene niitä elvyttämään eikä pysäyttämään solutuhon etenemistä. Parkinsonin tauti johtuu yhtäältä geenivirheestä ja toisaalta vapaiden radikaalien aiheuttamasta hapetusstressistä ja tulehdussytokiinien aiheuttamasta kroonisesta tulehduksesta ja mitokondrioiden vaurioista. Yli puolet potilaista potee piilevää D-vitamiinin puutetta. Potilaan aivojen siivoojaproteiinin, proteasomin, aktiivisuus on alentunut. Nämä tiedot avaavat aivan uusia ehkäisy- ja hoitomahdollisuuksia, joita nykyinen käypä hoito ei ota vielä ollenkaan huomioon. Antioksidantit, kuten karnosiini, berberiini, E-EPA, E-DHA, D-vitamiini, melatoniini ja muut ravintolisät voivat parantaa taudin ennustetta ja potilaiden elämänlaatua.

Parkinsonin tautia sairastavat amerikkalaiset nauttivat runsaasti ravintolisiä, ilmenee uudesta Alabaman yliopiston tutkimuksesta (Ferguson ym. 2019). Siihen osallistui 205 potilasta, joista 83,4 prosenttia ilmoitti nauttivansa ravintolisiä lääkityksen lisäksi.Yli puolet vastanneista söi monivitamineja, B12 ja D-vitamiineja,. Monet nauttivat myös ubikinonia, fooihappoa, melatoniinia. 30 prosenttia ravintolisien käyttäjistä ei ollut uskalatnaut mainita niistä hoitavalle lääkärilleen.

Neurotietelijät suosittelevat kalaöljyä Parkisnin taudin hoitoon

Parkinsonin tautia potevien henkilöiden jäljellä olevan elämänajan ennuste on huonompi kuin tähän asti on uskottu, kertoo lähes 140 000 potilaan seurantatutkimus. Vajaa kolmannes elää yli kuusi vuotta diagnoosin asettamisen jälkeen (Archives of Neurology 2012). Japanilaisten neurologien mukaan D-vitamiinilisä jarruttaa taudin etenemistä (Suzuki ym. 2013). Kreatiniinin (5 g x 2/vrk) ja ubikinonin (100 mg x 2/vrk)) yhdistelmä hidastaa Parkinsonin tautiin liittyvää lievää muistihäiriötä (Li ym. 2015). Tutkimukset puoltavat tautia hidastavien ravintolisien käyttöä (Pahrudin ym. 2016). Tällainen ravintolisä on myös melatonini, joka tutkitusti lievittää taudin oireita (ja niiden syynä olevaa hapetusstressiä ja kroonista matala-asteista tulehdusta), kirjoittavat amerikkalaiset ja iranilaiset lääkärit ja ravitsemustieteilijät yhteisessä jukaisussaan (Tamtaji ym. 2019).

Kolesterolia alentavat lääkkeet, statiinit lisäävät Parkinsonin taudin riskiä, ilmenee Penn State Universityn suurtutkimuksesta (lokakuu 2016). Kolesteroli suojaa Parkinsonin taudilta, joten sitä ei pidä mennä alentamaan synteettisillä lääkkeillä. Alla oleva kuva esittää Parkinsonin taudin (PD) aiheuttajia ja sen kulkua

Parkinsonin taudin aiheuttajia

Parkinsonin taudin (PD) syytekijöitä ovat sisäiset (Internal) ja ulkoiset (external) myrkylliset tekijät, esim. tupakansavu. Ne aiheuttavat soluissa mm. hapetusvauriota (oxidative damage). Kuvan lähde Rabiei ym. 2019.

Yli 74 prosenttia parkinsonpotilaista hoitaa itse itseään myös erilaisin lääkkeettömin keinoin.  Yleisimmät täydentävät hoitomuodot ovat liikunta, yoga, hieronta, vitamiinit, ubikinoni, kala- ja kookosöljyt. Mitä korkeampi on potilaan koulutustaso ja mitä enemmän potilaat saavat kunto-ohjausta, sitä enemmän he hoitavat aktiivisesti itseään (Shin ym.2016).

VHH-ruokavalio ja ravintolisät hidastavat taudin etenemistä

Rasvainen (ketogeeninen) – ja vähähiilihydraattinen eli VHH – ruokavalio ehkäisee ja hidastaa Parkinsonin tautia. Runsas hiilihydraattien syönti lisää sokerin palamisreaktiota, glykolyysiä, jolloin elimistössä syntyy liikaa aivosoluille ja mitokondruioille myrkyllistä metyyliglyoksaalia (MG). Sitä voidaan ehkäistä, hillitä ja vastustaa ravintolisillä, joista tehokkaimpia ovat berberiini ja karnosiini (Hipkiss 2017, 2018).

Ravintolisien merkitystä tutkitaan vilkkaasti eri puolilla maailmaa. Japanilainen tutkimus osoittaa, että piilevä B6-vitamiinin puute lisää Parkinsonin taudin riskiä. Muutkin ravintolisät vaimentavat geenien virhetoimintoja, hapetusstressiä ja tulehdusta (inflammaatiota), joten niistä saattaa olla suurta hyötyä Parkinsonin taudin ehkäisyssä ja täydentävässä hoidossa. Kanadalainen hiiritutkimus puoltaa E-EPAn käyttöä Parkinsonin taudissa. Yhä useammin näkee neurologien suosittavan ammattilehdissään ravintolisiä Parkinsonin taudin täydentävään hoitoon (Li ja Song 2020). Yhteis- ja vuorovaikuttavien ravintolisien yhteiskäyttö antaa paremman tuloksen kuin yhdellä valmisteella kokeileminen (Phillipson 2013). Monet kasviperäiset ravintolisät ovat tutkitusti biologisesti aktiivisia ja hyödyllisiä Parkinsonin taudissa (Rabiei ym. 2019).

600 potilaan 18 kuukauden kliininen hoitokokeilu ei tuottanut toivottua tulosta. Potilaat saivat 1200 IU E-vitamiinia ja joko 1200 tai 2400 mg ubikinonia päivittäin. Ravintolisät olivat hyvin siedettyjä, mutta niitä ja lumetta saaneiden potilasryhmien välillä ei havaittu merkittäviä tilastollisia kliinisiä eroja (The Parkinson Study Group QE3 Investigators 2014). Tulos olisi ollut kenties parempi, jos mukana olisi ollut D-vitamiinia, E-EPAa ja muita ravintolisiä. Amerikkalaisten Bastyr- ja Oregon State Universityn julkaiseman katsauksen mukaan kalaöljy ja ubikinoni hidastavat Parkinsonin taudin kulkua (Mischlay ym. 2017).

Parkinsonin taudissa vallitsee mitokondrioiden toimintahäiriö, jota voidaan korjata ubikinonilla, osoittaa englantilaisten neurotieteilijöiden tutkimus (Foti ym. 2019). Suosittelen 300 mg päivässä.

Parkinsonpotilaalle hyödyllisiä ravintolisiä voivat olla:

 • berberiini (Bae ym. 2013, Ribaudo ym. 2017)
 • karnosiini (Hipkiss 2013, 2014, Bermudéz ym. 2019)
 • E-EPA (erikoiskalaöljy) noin 2000 mg /vrk
 • vihreä tee (kasviantioksidantti)
 • C- ja E-vitamiinit (antioksidantteja)
 • D-vitamiini (Zhang ym 2019)
 • seleeni, sinkki (antioksidantteja)
 • foolihappo ja muut B-vitamiinit
 • magnesium (lihasvoimaan)
 • fosfoseriini (muistiin)
 • kreatiini (energian antaja)
 • kalsiumpyruvaatti (energian antaja ja antioksidantti)
 • ubikinoni (Q10) suurina annoksina
 • melatoniini (yöksi 10 mg)

Karnosiini ehkäisee ja jarruttaa Parkinsonin tautia
Kanadalaiset neurotieteilijät: E-EPAa Parkinsonin tautiin

D-vitamiinin piilevä puute on yleistä Parkinson-potilailla, ja se voi olla yhtenä syynä taudin syntyyn ja sen pahenemiseen (Zhang ym. 2019). Tutkijat suosittelevat seerumin D-vitamiinin (S-D-25) mittaamista ja pitoisuuden nostamista D-vitamiinilla. Minä suosittelen tasoa 125–150 nmol/l. Se voi edellyttää 100–150 µg D-vitamiinia päivittäin.

Varoituksia

1. Antimuskariinilääke voi aiheuttaa Alzheimerin tautia
2. Pergolidi-niminen Parkinson-lääke on aiheuttanut sydänläppävikoja (Neurology 2004).
3. Levodopa-lääkitys saattaa jouduttaa hermosolujen katoa. Lääkitys voi nostaa veren homokysteiiniä ja lisätä siten muistinmenetyksen, dementian, ahdistuksen, masennuksen ja sydänkohtausten vaaraa (lue tutkimus). Teksasin yliopistossa tehty 97 potilaan tutkimus osoitti, että mitä korkeampi homokysteiini, sitä huonompi muisti ja päättelykyky ja sitä enemmän ahdistusta ja masennusta. Suojaksi homokysteiiniä vastaan suositellaan foolihapon, B6- ja B12-vitamiinien yhdistelmää.

Noin 40 % L-dopaa käyttävistä potilaista saa siitä 4–5 vuoden kuluessa dyskineettisiä oireita: tahattomia suun, kasvojen ja/tai raajojen liikkeitä. Aivojen MRI-kuvien perusteella näyttää siltä, että levodopa jouduttaa aivojen rappeutumista. Dyskinesiaan ei ole tehokasta ja turvallista hoitoa. Tutkimuksen mukaan joka viides potilas nukahtelee lääkkeiden sivuvaikutuksena.

Terveellinen ruokavalio ja ravintolisät voivat hidastaa taudin etenemistä

Parkinsonin tautia sairastaville suositellaan runsaasti kasviksia ja kalaa sisältäviä ruokia. Niitä kannattaa täydentää luonnollisilla antioksidanteilla (karnosiinilla ja ubikinonilla), foolihapolla ja muilla B-vitamiineilla, koska ne vähentävät homokysteiiniä. Sitä pidetään yhtenä tautia aiheuttavana ja pahentavana tekijänä. Karnosiini on aivosoluja suojaava neuropeptidi, jolla monet Parkinsonin tautia potevat ovat huomanneet myönteisiä vaikutuksia. Karnosiini puskuroi maitohappoa, joten se vähentää lihasten vapinaa ja väsymistä ja lisää lihasvoimaa ja kestävyyttä. Sopiva päiväannos on 800 mg (puolet aamulla, puolet illalla). Suosittelen pitkävaikutteista karnosiinia.

Myös kalsiumpyruvaatti on tehokas fysiologinen antioksidantti, joka tutkitusti suojaa hermosoluja. Sekin on (karnosiinin tavoin) hermosolujen suoja-aine, "neuroprotektantti", sanovat neurotieteilijät (Rev Neurosci. 2000;11 Spec No:213-328). Tehokas päiväannos on 3–6 grammaa.

D-vitamiinivaje altistaa Parkinsonin taudille ja voi nopeuttaa sen etenemistä (Wang ym. 2014). Parkinsonpotilaan tulisi huolehtia riittävästä D-vitamiinin saannista niin, että seerumin D-vitamiinin pitoisuus (S-D-25) nousee 125–150 nmoliin/l. Se voi edellyttää 100–150 mikrogrammaa (µg) D-vitamiinia päivässä, kuten edellä jo mainitsin.

Potilaan proteasomin aktiivisuus on heikentynyt ja kaspaasin aktiivisuus lisääntynyt (Neurology 2006). Karnosiinin käyttö ravintolisänä tehostaa aivosolujen "siivoojan", proteasomin toimintaa. Karnosiinin, ubikinonin ja kalsiumpyruvaatin suojavaikutus perustuu myös siihen, että ne vastustavat hapetusstressiä, joka kuluttaa aivosolujen mitokondrioiden antioksidantteja, erityisesti palorypälehappoa eli pyruvaattia. Niinpä siitä on hyötyä ravintolisänä (kalsiumpyruvaattina). Karnosiini ja E-EPA vaimentavat tulehdussytokiineja, erityisesti IL8:aa (lue lisää). Pyruvaatti ja karnosiini antavat soluille energiaa, sillä ne tehostavat mitokondrioiden toimintaa. Myös muita antioksidantteja, kuten alfalipoiinihappoa, käytetään etenkin ulkomailla, mutta annoksen tulisi olla suuri, 500-600 mg/vrk, ja aine on kallis.

Testosteronin vajaus veressä altistaa Parkinsonin ja Alzheimerin taudelle sekä dementialle, kertoo amerikkalainen tutkimus (Neurology 2004;62:188-193): Ikääntyvän miehen testosteronin synteesiä voi tehostaa yksinkertaisesti ottamalla päivittäin ruoan lisänä 30 mg sinkkiä (lue lisää).

Berberiini ehkäisee tummatumakkeen dopamiinia erittävien solujen kuolemaa ja voi siten hillitä Parkinsonin tautiin liittyviä motorisia häiriöitä sekä muistin heikkenemistä (Kim ym. 2014). Berberiini vaikuttaa signareseptorien kautta, joita pidetään uutena lupaavana hoidon kohteena neurologiassa (Nguyen ym. 2014). Berberiinin turvallinen päiväannos on 1–1,5 grammaa.

E-EPA hyödyllistä Parkinsonin taudissa
Parkinsonin taudin vitamiinihoitoa tutkitaan Yhdysvalloissa
Heimo Huotari sai apua karnosiinista
Paavo Siurua hoitaa itseään ravintolisillä

Mikä Parkinsonin tauti on?

Englantilainen yleislääkäri James Parkinson (1755–1824) kuvasi ensimmäisenä tämän sairauden artikkelissaan "An Essay on the Shaking Palsy". Kyseessä on etenevä aivosairaus, jota esiintyy yleensä yli 50-vuotiailla. Taudin syynä näet on se, että dopamiinia tuottavat mustatumakkeen solut kuolevat, mikä johtaa vähitellen dopamiinin puutteeseen. Ruotsalainen Arvid Carlsson löysi dopamiinin 1950-luvulla, minkä jälkeen kehitettiin Levodopa (L-dopa), joka osoittautui tehokkaaksi lääkkeeksi. L-dopa muuttuu aivoissa dopamiiniksi (dopakarboksylaasi-entsyymin vaikutuksesta) ja korjaa potilaan puutetta ja lievittää oireita. Valitettavasti Levodopa menettää ajan kuluessa tehoaan ja lääke pikemminkin kiihdyttää kuin jarruttaa itse taudin etenemistä.

Lääkehoito on muuttanut suuresti klassisen Parkinsonin taudin kuvaa. Ennen potilas vapisi pahasti, jäykistyi ja kulki kumarassa. Nykyään lääkitys lievittää oireita (joskaan ei pysäytä tautia) varsin tehokkaasti, eikä maallikon enää ole helppoa tunnistaa lievää tai keskivaikeaa tautia sairastavaa potilasta ulkoisen olemuksen tai kävelyn perusteella. Itsekin tunnen Parkinson-potilaita, jotka kykenevät pelaamaan erittäin hyvin golfia. Lääkehoito ei kuitenkaan paranna tautia, joten neurotieteilijät tutkivat nyt myös ravintolisähoitoa, joka voi hidastaa taudin etenemistä ja suojata muistia.

Mikä on perimän osuus?

Geenitutkimus on tuonut uutta valaistusta periytyvää tyyppiä olevan Parkinsonin taudin syntyyn. Alle 50-vuotiaana puhjennutta tautia pidetään perinnöllisenä. Uusien tutkimusten mukaan geenien osuus myös myöhemmin alkavissa Parkinsonin tautitapauksissa on suurempi kuin tähän asti on luultu. Geeneillä näyttää olevan suurempi merkitys kuin tähän asti on uskottu (Lancet Neurology 2003;2:221-28 ). Brittitutkijat löysivät PINK-geenin, joka selittää taudin periytymistä. Myös proteasomin aktiivisuus näyttää olevan ratkaisevan tärkeää aivosolujen suojauksessa.

Potilaan aivoihin kertyy proteiinia nimeltään alfasynukleiini, jota pidetään oireiden syynä. Tätä proteiinia kertyy tietyissä geeneissä olevien virheen eli mutaation (tai mutaatioiden) vuoksi. Terveissä aivoissa on kahta keskenään vuorovaikutuksessa toimivaa proteiinia, alfanukleiinia ja parkinia. Parkin poistaa aivosoluista liiallista alfanukleiinia. Parkinsonpotilaalla parkin ei teekään kunnolla tätä työtään, vaan alfanukleiinia alkaa kertyä soluihin. Syy parkinin toimimattomuuteen on mutaatio eräässä geenissä, joka tuottaa parkinia. Parkinsonpotilailla on todettu mutaatio myös alfanukleiinia tuottavassa geenissä (Sciencexpress 2001:10, 1126).

Parkin penalty (Nature 2006)
Kuva substantia nigrasta. Alfa-Synukleiini ja Lewyn kappaleita

Parkin-vika on useimmilla potilailla, joiden tauti on alkanut alle 60-vuotiaana, mutta sitä on nyt havaittu myös suvuissa, joissa tauti on ilmaantunut yli 60-vuotiaille. Tämä tuli äskettäin ilmi 174 Parkinson-suvun tutkimuksessa Yhdysvalloissa. Yleisimmin geenivirhe esiintyy 17q-kromosomissa. Tämä alue on lähellä toista geeniä, jonka nimi on "tau". Jo ennestään tiedetään, että "tau" aiheuttaa Parkinsonin tautia. Uusi tutkimus kertoo, että jos taussa on kolme mutaatiota, se voi johtaa myöhäisellä iällä alkavaan Parkinsonin tautiin (late-onset PD). Tämän tiedon perusteella suunnitellaan tautiin geenihoitoa (JAMA 2001;286:2239-44).

Hapetusstressi ja tulehdus taudin perimmäisiä aiheuttajia

Taudin pääsyynä on aivosolujen hapetusstressi ja hiljaa kytevä tulehdus (neuroinflammaatio). Vapaat happiradikaalit härskiinnyttävät solujen ja ennen muuta mitokondrioiden kalvoja, mikä johtaa niiden toiminnan häiriintymiseen ja aivosolujen kuolemaan. Antioksidantit estävät hapetusstressiä ja suojaavat aivosoluja ja niiden mitokondrioita vaurioilta. Tulehdusta taas voidaan ehkäistä ja hillitä salpaamalla COX- ja LOX-entsyymejä, jotka tuottavat pahoja eikosanoideja. Hyviä tulehduksen estäjiä ovat karnosiini, farmaseuttinen kalaöljy E-EPA ja vihersimpukkauute. Sopiva E-EPA-annos on 1 000–2 000 mg päivässä.

Parkinson-potilaat hyötyvät käytännössä siitä, että he nauttivat ruuan lisänä antioksidantteja. Hyviä antioksidantteja ovat monet perinteiset vitamiinit ja hivenaineet (beetakaroteeni, berberrini, lykopeeni, C- ja E-vitamiinit, seleeni, sinkki ja ubikinoni), mutta myös monet äskettäin "keksityt", kuten kalsiumpyruvaatti ja vihreä tee, ovat erittäin tehokkaita ja hyödyllisiä antioksidantteja Parkinson-potilaalle. PubMed-tietokannassa on satoja julkaisuja hakusanoilla "Parkinson´s disease; antioxidants". Ne ovat vapaasti kaikkien luettavissa (klikkaa artikkeleiden otsikoihin).

Uusien tutkimustietojen käyttöönotto lääketieteessä kestää yleensä 5–10 vuotta, joten läheskään kaikki neurologit eivät vielä tunne ravintolisien hyötyjä. Onko parkinsonpotilaalla aikaa ja varaa jäädä odottamaan, että uudet tutkimukset lopullisesti todistavat ravintolisien hyödyllisyyden?

Muut ravintotekijät

Parkinsonin tautia esiintyy harvoin sellaisilla henkilöillä, jotka saavat runsaasti antioksidantteja ravinnossaan (tai ottavat niitä ravintolisänä). Eniten tähän mennessä tutkittuja suojatekijöitä ovat berberiini, karnosiini, ubikinoni, C- ja E-vitamiinit. Myös kasviantioksidanttien vaikutusta tutkitaan vilkkaasti. Helsingin Parkinson-tutkijoiden kongressissa heinäkuussa 2001 esitetyn israelilaisen tutkimuksen mukaan vihreä tee sisältää tehokasta yhdistettä (EGCG), joka suojaa aivosoluja Parkinsonin taudin etenemiseltä. Suomalaisen männyn kuoresta valmistettu uute on tutkimusten mukaan jopa 10 kertaa vahvempi kasviantioksidantti kuin vihreä tee, joten se saattaa olla vieläkin parempi hidastamaan alkanutta tautia.

Parkinsonin taudin hoidossa yleisesti käytetty lääkevalmiste selegiliini on myös antioksidantti, mikä vahvistaa käsitystä antioksidantien suojaavasta vaikutuksesta.

Eräät tutkimukset ovat yllättäen viitanneet siihen, että kahvin juonti ja tupakointi suojaisivat Parkinsonin taudilta. Onko havainto todella oikea, vai ovatko tupakoivat ja runsaasti kahvia juovat jotenkin muuten vain "immuuneja" taudille? Asiaa tutkitaan edelleen.

Parkinsonin tautin liittyvissä univaikeuksissa kannattaa käyttää melatoniinia (Trotti LM, Bliwise DL 2013).

Oireiden pitkä luettelo

Vaikka lääkitys pitääkin pitkään oireita kurissa, kärsivät Parkinsonin tautia sairastavat ihmiset monista vaivoista: hidasliikkeisyydestä, lihasjäykkyydestä, kävely- ja tasapaino-ongelmista, tahattomista liikkeistä, asentohäiriöistä, tuntohäiriöistä ja kivuista, hajuaistin heikkenemisestä, suolen ja rakon toiminnan häiriöistä, potenssihäiriöistä, alhaisesta verenpaineesta, masennuksesta, ahdistuksesta, väsymyksestä ja monista muista ongelmista. Tyypillisiä ovat ns. tilanvaihtelut: oireet eivät pysy poissa seuraavan lääkeannoksen ottamiseen asti.

Neurologit luokittelevat potilaat kolmeen tai viiteen taudin vaikeusastetta kuvaavaan luokkaan. Tieteellisiä tutkimuksia varten on olemassa vielä muita asteikkoja, joissa arvioidaan psyyke, päivittäiset toiminnot, motoriikka ja hoidon aiheuttamat haitat. Tällaisia luokituksia käytetään muun muassa uusien lääkkeiden vaikutusten testaamisessa.

Diagnoosin vaikeus

Ainoa vuorenvarma diagnoosi voidaan tehdä vasta potilaan kuoltua ruumiinavauksessa otetuista aivonäytteistä. Kliininen diagnoosi vaatii huolellisen neurologisen tutkimuksen, joka vie aikaa noin 40 minuuttia. Asia on harvoin yhdellä kerralla selvä. Usein potilaan tilaa joudutaan seuraamaan pitkän aikaa, sillä Parkinsonin taudin erottaminen muista sairauksista on varsin vaativaa. Siinä tarvitaan myös laboratorio-, röntgen- ja isotooppitutkimuksia sekä pään tietokonekerroskuvaus (TT). Tarkoituksena on sulkea pois muita sairauksia, kuten aivokasvaimia. Noin 25 prosenttia potilaista, joilla on Parkinsonin taudille tyypillistä vapinaa, sairastaakin tosiasiassa aivan muuta tautia, essentiaalista vapinaa. (Essentiaalinen tarkoittaa tässä yhteydessä sitä, ettei vapinalle löydy mitään erityistä syytä.) Monet psyykenlääkkeet, pahoinvointi- ja huimauslääkkeet sekä verenpainelääkkeet voivat aiheuttaa sivuvaikutuksenaan Parkinsonin taudin kaltaisia oireita (ns. parkinsonismia).

Vuonna 2000 tuli käyttöön Parkinsonin taudin diagnostinen testi, DatSCAN, jonka uskotaan tarkentavan diagnoosia. Testissä käytetään jodilla merkittyä ainetta, joka sitoutuu aivoissa dopamiinia kuljettaviin neuroneihin. Parkinsonin taudissa näiden neuronien määrä on normaalia pienempi.

Testillä uskotaan olevan paljon käyttöä, sillä Euroopassa ilmenee vuosittain 60 000 uutta tautitapausta. Eräässä tutkimuksessa DatSCANilla testattiin 250 Parkinsonpotilasta. Kymmenessä tapauksessa testi oli eri mieltä neurologin diagnoosin kanssa. Viidessä tapauksessa neurologi peruutti diagnoosin (potilaalla olikin hänen mielestään jokin muu tauti). Viidessä tapauksessa neurologi jatkoi potilaan seurantaa varmentaakseen diagnoosin myöhemmin.

Miten tautia hoidetaan koululääketieteessä?

Levodopan lisäksi tautia hoidetaan monilla muilla lääkkeillä: dopamiiniagonisteilla, MAO-B:n estäjillä, COMT:in estäjillä ja antikolinergisillä lääkkeillä. Usein niitä joudutaan kokeilemaan, vaihtamaan, lopettamaan ja yhdistelemään keskenään.

Lääkehoidosta on yleisesti ottaen potilaalle suurta hyötyä, ainakin aluksi. Ajan mittaan lääkitys menettää tehoaan. Lisäksi on hyvä muistaa, ettei sellaista lääkettä ole vielä keksittykään, josta ei aiheutuisi sivuvaikutuksia, ainakin osalle potilaista. Näin on myös Parkinsonin taudin kohdalla. Antikolinergit voivat haitata uusien asioiden oppimista ja mieleen painamista. Jotkut lääkkeet aiheuttavat ummetusta. Kaikki Parkinson-lääkkeet saattavat aiheuttaa harhanäkyjä ja -luuloja, jopa maniaa. Iäkkäät potilaat ovat tässä suhteessa erityinen riskiryhmä.

Harvinaisissa tapauksissa tautia hoidetaan neurokirurgisin keinoin. Neurologit tutkivat parhaillaan myös antioksidanttien ja kreatiinin merkitystä taudin täydentävänä hoitona. Kantasolujen istuttaminen potilaan aivoihin tarjoaa uudenlaisen lupaavan mahdollisuuden hoitaa Parkinsonin tautia.

Taudin hoito tehostuisi, jos potilas ottaisi edellä mainittuja ravintolisiä, useita yhtaikaa lääkityksensä kera.

Parkinsonin taudin biokemiaa
Perusteellinen dokumentoitu katsaus englanniksi

Kirjallisuutta

Li P, Song C. Potential treatment of Parkinson's disease with omega-3 polyunsaturated fatty acids [published online ahead of print, 2020 Mar 3]. Nutritional Neuroscience. 2020;1–12. doi:10.1080/1028415X.2020.1735143
Ferguson CC, Knol LL, Halli-Tierney A, Ellis AC. Dietary Supplement Use is High among Individuals with Parkinson Disease. Southern Medical Journal. 2019;112(12):621–625. doi:10.14423/SMJ.0000000000001041
Tamtaji OR, Reiter RJ, Alipoor R, et al. Melatonin and Parkinson Disease: Current Status and Future Perspectives for Molecular Mechanisms. Review. Cell Mol Neurobiol. 2019 Aug 6. doi: 10.1007/s10571-019-00720-5.
Zhang H-J, Zhang J-R, Mao C-J, etö al. Relationship between 25‐Hydroxyvitamin D, bone density, and Parkinson’s disease symptoms.Acta Nneurologica Scandinavica. First published: 06 August 2019. doi.org/10.1111/ane.13141

Bermúdez ML, Seroogy KB, Genter MB. Evaluation of Carnosine Intervention in the Thy1-aSyn Mouse Model of Parkinson's Disease. Neuroscience. 2019 May 21. pii: S0306-4522(19)30349-5. doi: 10.1016/j.neuroscience.2019.05.026.
Foti SC, Hargreaves I, Carrington S, et al. Cerebral mitochondrial electron transport chain dysfunction in multiple system atrophy and Parkinson's disease. Scientific Reports. 2019 Apr 25;9(1):6559. doi: 10.1038/s41598-019-42902-7. Free Full Text
Hipkiss AR. Glycotoxins: Dietary and Metabolic Origins; Possible Amelioration of Neurotoxicity by Carnosine, with Special Reference to Parkinson's Disease. Review. Neurotox Research. 2018 Feb 7. doi: 10.1007/s12640-018-9867-5.
Hipkiss AR. On the Relationship between Energy Metabolism, Proteostasis, Aging and Parkinson's Disease: Possible Causative Role of Methylglyoxal and Alleviative Potential of Carnosine. Review. Aging and Disease. 2017 May 2;8(3):334-345. doi: 10.14336/AD.2016.1030. Free Full Text pdf
Mischley LK, Lau RC, Bennett RD. Role of Diet and Nutritional Supplements in Parkinson's Disease Progression. Oxidative Medicine and Cellular Longevity. 2017;2017:6405278. doi: 10.1155/2017/6405278. Free Full Text
Ribaudo G, Zanforlin E, Canton M, Bova S, Zagotto G. Preliminary studies of berberine and its semi-synthetic derivatives as a promising class of multi-target anti-parkinson agents. Natural Products Research. 2017 Jul 10:1-7. doi: 10.1080/14786419.2017.1350669.
Shin JY, Pohlig RT, Barbara Habermann B Use of Complementary Health Approaches in Individuals With Parkinson's Disease. Journal of Gerontological Nursing 2016 DOI: 10.3928/00989134-20161109-04
Pahrudin Arrozi A, Wan Ngah WZ, Mohd Yusof YA, Ahmad Damanhuri MH, Makpol S. Antioxidant modulation in restoring mitochondrial function in neurodegeneration. International Journal of Neuroscience. 2016 May 10:1-18. Abstract
Li Z, Wang P, Yu Z, et al. The Effect of Creatine and Coenzyme Q10 Combination Therapy on Mild Cognitive Impairment in Parkinson's Disease. European Neurology. 2015 Mar 10;73(3-4):205-211. Abstract

Wang L, Evatt ML, Maldonado LG, et al. Vitamin D from different sources is inversely associated with Parkinson disease. Movement Disorders. 2014 Dec 27. doi: 10.1002/mds.26117.
Hipkiss AR. Aging risk factors and Parkinson's disease: contrasting roles of common dietary constituents. Review.
Neurobiology of Aging. 2014 Jun;35(6):1469-72. doi: 10.1016/j.neurobiolaging.2013.11.032.
Nguyen L, Kaushal N, Robson MJ, Matsumoto RR. Sigma receptors as potential therapeutic targets for neuroprotection. European Journal of Pharmacology. 2014 Sep 23. pii: S0014-2999(14)00674-8. doi: 10.1016/j.ejphar.2014.09.022.
The Parkinson Study Group QE3 Investigators. A Randomized Clinical Trial of High-Dosage Coenzyme Q10 in Early Parkinson Disease: No Evidence of Benefit. JAMA Neurology 2014 Mar 24. doi: 10.1001/jamaneurol.2014.131
Kim M, Cho KH, Shin MS, et al. Berberine prevents nigrostriatal dopaminergic neuronal loss and suppresses hippocampal apoptosis in mice with Parkinson's disease. International Journal of Molecular Medicine. 2014 Feb 13. doi: 10.3892/ijmm.2014.1656
Trotti LM, Bliwise DL. Treatment of the Sleep Disorders Associated with Parkinson's Disease. Neurotherapeutics. 2013 Nov 23. Abstract
Phillipson OT. Management of the aging risk factor for Parkinson's disease. Neurobiology of Aging. 2013 Oct 10. doi:pii: S0197-4580(13)00525-3. 10.1016/j.neurobiolaging.2013.10.073.
Phillipson OT. Inhibition of Aging in Parkinson's Disease: A Case Study.  The Journal of Alternative and Complementary Medicine. October 2013, 19(10): 851-851. doi:10.1089/acm.2012.1014.
Suzuki M, Yoshioka M, Hashimoto M, et al. Randomized, double-blind, placebo-controlled trial of vitamin D supplement in Parkinson's disease. American Journal of Clinical Nutrition. 2013 Mar 13. Abstract

Hipkiss AR. Parkinson’s Disease and Type-2 Diabetes: Methylglyoxal may be a Common Causal Agent; Carnosine could be Protective. Molecular Medicine and Therapeutics 1:2. 2012 doi:10.4172/2324-8769.1000104 Free Full Text pdf
Bae J, Lee D, Kim YK, et al. Berberine protects 6-hydroxydopamine-induced human dopaminergic neuronal cell death through the induction of heme oxygenase-1. Molecules and Cells. 2013 Jan 16 Abstract
Jankovic J, Poewe W. Therapies in Parkinson´s disease. Current Opinion in Neurology. 2012 Aug;25(4):433-47 Abstract
Chao J, Leung Y, Wang M, Chang RC. Nutraceuticals and their preventive or potential therapeutic value in Parkinson's disease. Nutrition Reviews. 2012 Jul;70(7):373-386. doi: 10.1111/j.1753-4887.2012.00484.x.

Sutachan JJ, Casas Z, Albarracin SL, et al. Cellular and molecular mechanisms of antioxidants in Parkinson's disease. Nutritional Neuroscience. 2012;15(3):120-6. Abstract
Luchtman DW, Meng Q, Song C. Ethyl-eicosapentaenoate (E-EPA) attenuates motor impairments and inflammation in the MPTP-probenecid mouse model of Parkinson's disease. Behavioural Brain Research. 2012;226(2):386-96. Abstract + graphics
Tsai SJ, Kuo WWm Liu WH, Yin MC. Antioxidative and Anti-Inflammatory Protection from Carnosine in the Striatum of MPTP-Treated Mice. J Agric Food Chem 2010 Oct 6 Abstract
Meng, QJ, Luchtman DW, El Bahh B, et al Ethyl-eicosapentaenoate modulates changes in neurochemistry and brain lipids induced by parkinsonian neurotoxin 1-methyl-4-phenylpyridinium in mouse brain slices. European Journal of Pharmacology (22 September 2010) Abstract
Henchcliffe C, Beal MF. Mitochondrial biology and oxidative stress in Parkinson disease pathogenesis. Nat Clin Pract Neurol. 2008;4(11):600-9 Free Full Text

Boldyrev A, Fedorova T, Stepanova M, et al.
Carnosine increases efficiency of DOPA therapy of Parkinson's Disease: A Pilot Study. Rejuvenation Res. 2008;11(4):821-7.

Tauskela JS.
MitoQ – a mitochondria-targeted antioxidant. IDrugs. 2007;10(6):399-412. Review.

Shen Y, Hu WW, Chen Z.
Carnosine and diseases of central nervous system] Zhejiang Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban. 2007;36(2):199-203. Review. Chinese.

Ross OA, O'Neill C, Rea IM, et al. Functional promoter region polymorphism of the proinflammatory chemokine IL-8 gene associates with Parkinson's disease in the Irish. Hum Immunol. 2004;65(4):340-6 [PubMed]

Barcia Gonzalez C, Herrero Ezquerro MT. Inflamación y la enfermedad de Parkinson. Revista Neurologica. 2004;38(6):545-53. Review. Spanish. [PubMed]

Rogers JD, Sanchez-Saffon A, Frol AB, Diaz-Arrastia R. Elevated plasma homocysteine levels in patients treated with levodopa: association with vascular disease. Arch Neurol. 2003;60(1):59-64. [Medline]